DZIEŁA WSZYSTKIE SZEKSPIRA (W NIECO SKRÓCONEJ WERSJI)

KLUB KOMEDIOWY IMPRO Z KRYPTY

KOLEGA MELA GIBSONA

MISIACZEK

MOJA ABBA

ZAKOCHAĆ SIĘ